Gymlokal

Välkommen och träna i föreningens gym-lokal.
Lokalen ligger bakom lilla återvinningsrummet vid övre parkeringen sett från föreningslokalen. När du kommit fram till återvinningsrummet tar du höger och efter ett par steg gå direkt till höger och höger igen,så har du kommit fram. Din lägenhetsnyckel passar i dörren.
För allas trevnad, så håll rent och ställ tillbaka hantlar, skivstång och lösa vikter på dess platser så ingen snubblar och skadar sig.
Kom ihåg att all träning sker på egen risk och små barn bör ej vistas i motionsrummet.

Alla medlemmar är nu välkomna att träna. Vi kommer inte att föra någon bokningslista till en början, utan det är bara att träna om det är ledigt. Blir det att det är många som vill träna samtidigt, så får vi se över om det behövs en bokningslista.

Gymmet är bara till för föreningens medlemmar och barn under 12 år bör inte uppehålla sig i lokalerna på grund av klämrisk och skada. Har man barn med sig, så är det alltid föräldrarnas ansvar att hålla uppsikt. Alla barn som tränar under 18 år tränar under föräldrarnas ansvar.

Det är bra och roligt att gymmet nyttjas. Alla är vi för en bra hälsa, men det vore roligare om vi kan ta av vikterna från skivstången innan vi ställer tillbaks den. Dels för att det finns personer som kanske inte är lika starka som dig och kan inte lyfta stora lösa vikter, men framför allt för att undvika skador om skivstången ramlar ner.
För allas bästa, måste vi hjälpa till att det inte blir massa obehag och irritation.

  

Föreningslokal

Föreningens lokal finns vid parkeringsplatsen jämte stora cykelförrådet.
Lokalen är öppen varje tisdag mellan 19:00 – 20:00.
Vi kör även fotbollskvällar, golfkvällar och filmkvällar. Hör med styrelsen eller kolla upp separat lapp på fönstret till lokalen när det är ”matchdags”. Det finns även möjlighet att låna lokalen för möten om den är ledig.
Alla är hjärtligt välkomna till filmkvällar, fotbollskvällar samt kurser.

Styrelsen

Styrelsen som valdes på stämman består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter från föreningen, samt en ordinarie och en suppleant från Riksbyggen.

Styrelsen i BRF 18 Halmstad
Ordförande:
Ersin Hergül Pålsbovägen 6

Vice ordförande:
Jonas Carlsson Pålsbovägen 10

Sekreterare:
Per Eriksson Pålsbovägen 4

Ledamot :
Tommy Gustavsson Pålsbovägen 4

Ledamot:
Irene Lindblom Pålsbovägen 4

Suppleant 1:
Hanna Dernbrant Pålsbovägen 5

Suppleant 2:
Birgitta Eriksson Pålsbovägen 5

Bilder från 20 års jubileum