Styrelsen

Styrelsen som valdes på stämman består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter från föreningen, samt en ordinarie och en suppleant från Riksbyggen.

Styrelsen i BRF 18 Halmstad
Ordförande:
Ersin Hergül Pålsbovägen 6

Vice ordförande:
Jonas Carlsson Pålsbovägen 10

Sekreterare:
Per Eriksson Pålsbovägen 4

Ledamot :
Tommy Gustavsson Pålsbovägen 4

Ledamot:
Irene Lindblom Pålsbovägen 4

Suppleant 1:
Hanna Dernbrant Pålsbovägen 5

Suppleant 2:
Birgitta Eriksson Pålsbovägen 5