Föreningslokal

Föreningens lokal finns vid parkeringsplatsen jämte stora cykelförrådet.
Lokalen är öppen varje tisdag mellan 19:00 – 20:00.
Vi kör även fotbollskvällar, golfkvällar och filmkvällar. Hör med styrelsen eller kolla upp separat lapp på fönstret till lokalen när det är ”matchdags”. Det finns även möjlighet att låna lokalen för möten om den är ledig.
Alla är hjärtligt välkomna till filmkvällar, fotbollskvällar samt kurser.

Styrelsen

Styrelsen som valdes på stämman består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter från föreningen, samt en ordinarie och en suppleant från Riksbyggen.

Styrelsen i BRF 18 Halmstad
Ordförande:
Ersin Hergül Pålsbovägen 6

Vice ordförande:
Jonas Carlsson Pålsbovägen 10

Sekreterare:
Per Eriksson Pålsbovägen 4

Ledamot :
Tommy Gustavsson Pålsbovägen 4

Ledamot:
Irene Lindblom Pålsbovägen 4

Suppleant 1:
Hanna Dernbrant Pålsbovägen 5

Suppleant 2:
Birgitta Eriksson Pålsbovägen 5

Bilder från 20 års jubileum

Historia om området Pålsbo

Från början var området en kycklingfarm, som sedemera blev det attraktiva Pålsbo.

Området Pålsbo byggdes i början på 90-talet och förening
18 bildades 1992 och förvaltas av Riksbyggen i Halmstad.

Det finns 3 Bostadsrättsföreningar i området, BRF 16, 17
och vår förening 18.
Till området kommer man från Tylösandsvägen via Bäckagårdsvägen och Pålsbovägen eller via Flygstaden.

Gatuadressen är Pålsbovägen 1, 3, 5, 7, 9, 11 och 2, 4, 6, 8, 10.
Det finns 93 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och radhus.

Området består av två kvarter med Pålsbovägen som avskiljare.
I det norra kvarteret finns det ett flerbostadshus med 4 våningar och fem radhus.
I det södra kvarteret finns det 5 flerbostadshus med 4 våningar.
Bebyggelsen är grupperad längs bilfria entrévägar.
Alla entréer vänder sig mot de intima entrévägarna utefter vilka småbarnslekplatser, torgbildningar, förrådsbyggnader m m är placerade.

Det finns även äldreboende, servicehus, vårdcentral samt apotek i området.