Ordningsregler i soprummen

Skärpning i soprummen!

Tyvärr har inte alla hörsammat vår vädjan och våra regler i soprummen. Det gäller främst i kärlen för kartonger och sådant som inte hör hemma i soprummen.

Detta har medfört att vi har fått beställa extra tömningar och ett nytt kärl. Vilket innebär högre kostnader för föreningen och månadsavgiften kommer att höjas i årsskiftet.

Vi vill därför påminna er om att det finns en del regler för hanteringen av soporna i föreningen. Det är viktigt att:

  • Sortera sopor i avsedda kärl
  • Knyt hushållspåsarna ordentligt
  • Slå ihop och komprimera kartonger innan ni slänger dem i kärlen så att allt får plats.

Vänligen notera att större emballage och övriga saker som ska till tippen absolut inte får ställas i soprummen utan dessa måste egen transport ordnas till tippen. Släp finns att låna utan kostnad.

Vi hoppas vi alla kan hjälpas åt och ta ansvar för en fin och trivsam återvinningsmiljö.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *